CT/MR tijela – aktualne teme

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

3.-5. svibnja 2018., Rijeka

Program

Program
Znanstveni program
 

 03. svibanj četvrtak 
 Moderator:
 G. Roić
 09.00 - 09.10 D. Miletić Uvodna riječ
 09.10 - 09.30 D. Miletić Kada CT ili MR tijela u kliničkoj radiologiji?
 09.30 - 09.50 G. Roić Specifičnosti MR pretrage abdomena u dječjoj dobi
 09.50 - 10.10 T. Grubešić
 CT/MR nadbubrežnih žlijezda
 10.10 - 10.40 Predavači Radionica (klinički primjeri, interaktivno učenje)
 10.40 - 11.00  Pauza za kavu
 Moderator: I. Mažuranić
11.00 - 11.20M. KukuljanPatološki uzorci u CT dijagnostici pluća I
11.20 - 11.40
M. Kukuljan
Patološki uzorci u CT dijagnostici pluća II
11.40 - 12.00
A. Višković
CT morfologija tumora pluća i pleure
12.00 - 12.20
I. Mažuranić
Procjena proširenosti raka pluća-8.edicija TNM klasifikacije
12.20 - 13.00
Predavači
Radionica (klinički primjeri, interaktivno učenje)
13.00 - 14.00

Ručak za sve učesnike

Moderator:
Z. Matana Kaštelan
14.00 - 14.20
Z. Matana Kaštelan
CT kolonografija-zamke i kako ih prepoznati
14.20 - 14.40
D. Miletić
CT/MR tankog crijeva
14.40 - 15.00
Z. Matana Kaštelan
MR/CT dijagnostika karcinoma rektuma
15.00 - 15.20
D. Miletić
CT dijagnostika ileusa
15.20 - 16.00
Predavači
Radionica (klinički primjeri, interaktivno učenje)
16.00 - 16.20

Pauza za kavu

Moderator:
T. Salha
16.20 -16.40
Z. Matana Kaštelan
MR karcinoma cerviksa uterusa
16.40 - 17.00
T. Grubešić
Karcinom endometrija i endometrioza
17.00 - 17.20
T. Salha
Multiparametrijski MR prostate
17.20 - 17.40
I. Žuža
CT morfologija patoloških stanja u medijastinumu
17.40 - 18.20
Predavači
Radionica (klinički primjeri, interaktivno učenje)
 

 4.svibanj              
 petak                                 
 
  Moderator:
 I. Žuža
 09.00 - 09.20 Z.Matana Kaštelan
 Solidne lezije gušterače
 09.20 - 09.40 Z.Matana Kaštelan
 Upalne i cistične lezije gušterače
 09.40 - 10.00 I.Žuža
 CT/MR urografija i tumori urotela
 10.00 - 10.20 G. Roić
 MR urografija (MRU) i funkcijska MR urografija (fMRU) u dječjoj dobi
 10.20 - 11.00 predavači Radionica (klinički primjeri, interaktivno učenje)
 11.00 - 11.20
  Pauza za kavu
  Moderator:M. Kukuljan
11.20 - 11.40 M. KukuljanHRCT DBP koje se prezentiraju primarno linearno-retikularnim patološkim uzorkom
11.40 - 12.00
I. Mažuranić
HRCT dijagnostika fibozirajućih intersticijskih pneumonija
12.00 - 12.20
M. Kukuljan
HRCT DBP koje se prezentiraju primarno nodularnim patološkim uzorkom
12.20 – 12.40
M. Kukuljan
HRCT DBP koji se prezentiraju primarno parenhimskim opacifikacijama
12.40 – 13.20
Predavači
Radionica ( klinički primjeri, interaktivno učenje)
13.20 - 14.00

Ručak za sve učesnike

Moderator:
G. Ivanac
14.00 - 14.20
D. Miletić
CT/MR dijagnostika bilijarne opstrukcije
14.20 - 14.40
T. Grubešić
Radiološka dijagnostika HCC
14.40 - 15.00
G. Ivanac
Usporedba CT, MR I CEUS kod fokalnih lezija jetre
15.00 - 15.20
R. Huzjan Korunić
Difuzne i upalne bolesti jetre
15.20 - 16.00
Predavači
Radionica (klinički primjeri, interaktivno učenje)
16.00 - 16.20

Pauza za kavu

Moderatori:
D. Kuhelj, M.Hrabak Paar
16.20 - 16.40
T. Batinić
Kliničke indikacije i tehnički aspekti u MR dijagnostici srca
16.40 - 17.00
S. Kovačić
Ishemijska bolest srca
17.00 - 17.20
M. Hrabak Paar
Neishemijska bolest srca
17.20 - 17.40
D. Kuhelj
CT/MR velikih krvnih žila
17.40 - 18.20
Predavači
Radionica (klinički primjeri, interaktivno učenje)
19.30

Zajednička večera za sve učesnike
 
 
5.svibanj
subota


Moderatori: B. Brkljačić, L. Cambj Sapunar
 09.00 - 09.20l. Cambj Sapunar
CT-om vođene biopsije/drenaže
 09.20 - 09.40B. Brkljačić
Prijeoperativni i poslijeoperativni MRI dojki
 09.40 - 10.00P. Valković Zujić
Uloga MRI u nekirurškom liječenju raka dojke
 10.00 - 10.20Z. RumboldtSindrom kaude ekvine
 10.20 - 11.00predavačiRadionica (klinički primjeri, interaktivno učenje)
 11.00 - 11.20 Pauza za kavu
  Moderator:Z.Rumboldt, I. Borić
 11.20 - 11.40I. Borić
CT/MR MSK sustava u području zdjelice

 11.40 - 12.00

Z. Rumboldt
Trauma torakolumbalne kralježnice
 12.00 - 12.20
D. Dodig
CT/MR lezija bubrežnog parenhima
 12.20 - 12.40
D. Miletić
Peritonealna diseminacija malignih tumora
 12.40 - 13.20
Predavači
Radionica (klinički primjeri, interaktivno učenje)
 13.20 - 13.30

Završno slovo
 13.30

Domjenak, druženje, rastanak