CT/MR tijela – aktualne teme

Remisens Hotel Admiral - Opatija

2.-4. svibnja 2019., Opatija

Pismo zahvale

Pismo zahvale

Poštovani,

  

prije svega želimo se zahvaliti svim sudionicima stručnog skupa pod nazivom CT/MR TIJELA Aktualne teme koji smo uspješno  održali u Opatiji u terminu 02-04.05.2019.g.

Na stručnom skupu u organizaciji Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Hrvatskog društva radiologa sudjelovalo je više od 50-tak specijalizanata i predavača koji se susreću s rastućim indikacijama i opterećenjem CT i MR pretraga koje treba kvalitetno interpretirati vodeći računa o kliničkom kontekstu. Ovogodišnji stručni skup u Opatiji tradicionalni je godišnji stručno-znanstveni skup čija je temeljna svrha bila osvježiti i upotpuniti vlastito znanje te raspraviti dijagnostičke nedoumice s ekspertima iz različitih područja CT i MR dijagnostike tijela. 

Posebno se zahvaljujemo svim predavačima koji su svojim izlaganjima u velikoj mjeri doprinijeli uspješnom tečaju i velikom interesu sudionika.

Ovim putem želimo se još zahvaliti svim sponzorima koji su nas pratili u pripremi i provedbi stručnog tečaja u Opatiji.

Naredni stručni skup na temu CT/MR TIJELA biti će u terminu 07-09.05.2020. u Opatiji sa internacionalnim predznakom, pa Vas srdačno pozivamo da nam se pridružiti naredne godine na stručnom skupu.

S poštovanjem,

Prof.dr.sc. Damir Miletić