CT/MR tijela – aktualne teme

Remisens Hotel Admiral - Opatija

2.-4. svibnja 2019., Opatija

Organizacijski odbor


Organizator:
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Hrvatsko društvo radiologa 
 
Organizacijski odbor:
Damir Miletić, Boris Bezak