CT/MR tijela – aktualne teme

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

3.-5. svibnja 2018., Rijeka

Organizacijski odbor

Organizacijski odbor

Organizator:
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci 
 
Organizacijski odbor:
Damir Miletić, Melita Kukuljan, Boris Bezak