CT/MR tijela – aktualne teme

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

3.-5. svibnja 2018., Rijeka

Kotizacije

Kotizacije
REGISTRACIJA OBRAZAC
 

Rok prije 01.03.
(rana kotizacija je produžena - rok prije 16.03.2018.)
Rok od 16.03. do 20.04.2018.
Liječnici članovi HDR
2.000,00 kn
 2.300,00 kn
Liječnici nečlanovi HDR-a                
2.200,00 kn
 2.500,00 kn
Specijalizanti članovi HDR-a            
1.700,00 kn 1.900,00 kn
Specijalizanti nečlanovi HDR-a
1.800,00 kn
 2.000,00 kn
Osobe u pratnji 
   300,00 kn
   300,00 kn

Registracija će se smatrati potpunom ukoliko su i prijava i uplata zaprimljene do navedenih rokova.
Za prijavu popunite Registracija obrazac
 
Kotizacija za sudionike uključuje:
Tiskani i elektronski materijali tečaja
CD- s PDF predavanjima sa tečaja
Program tečaja
Potvrda o sudjelovanju
Kongresnu mapu
Obroke za vrijeme trajanja tečaja
Pauze za kavu
 
Kotizacija za izlagače uključuje:
Kongresnu mapu
Obroke za vrijeme trajanja tečaja
Pauze za kavu 
 
Kotizacija za osobe u pratnji uključuje:
Obroke za vrijeme trajanja tečaja
Pauze za kavu  
 
Plaćanje
Unutar Hrvatske:
Banka: Privredna banka Zagreb d.d.
IBAN: HR3823400091117043203
U korist Turističke agencije Da Riva d.o.o., Nova cesta 10, 51410 Opatija
Svrha uplate „ CT/MR tijela „ i navesti ime i prezime uplatitelja

Izvan Hrvatske:
Banka: Privredna banka Zagreb d.d.
IBAN: HR3823400091117043203
SWIFT / BIC:PBZGHR2X
U korist Turističke agencije Da Riva d.o.o., Nova cesta 10, 51410 Opatija
Svrha uplate „ CT/MR tijela „ i navesti ime i prezime uplatitelja
 
Sudionici tečaja uplaćuju kotizaciju doznakom prije održavanja tečaja.
Sve bankovne troškove snosi uplatitelj.
 
NAPOMENA:
Molimo Vas da pošaljete pismeni dokaz o uplati tehničkom organizatoru Turističkoj agenciji Da Riva na e.mail events@da-riva.hr u suprotnom ulaz na skup neće biti omogućen.