CT/MR tijela – aktualne teme

Remisens Hotel Admiral - Opatija

2.-4. svibnja 2019., Opatija

Kotizacije

Kotizacije
REGISTRACIJA OBRAZAC
 

Rok za prijavu: 20.04.2019.


Liječnici članovi HDR
1.400,00 kn

Liječnici nečlanovi HDR-a                
1.600,00 kn

Specijalizanti članovi HDR-a            
1.000,00 kn
Specijalizanti nečlanovi HDR-a
1.200,00 kn

Osobe u pratnji 
   300,00 kn
  

Registracija će se smatrati potpunom ukoliko su i prijava i uplata zaprimljene do navedenog roka.
Za prijavu popunite Registracija obrazac
 
Kotizacija za sudionike uključuje:
Tiskani i elektronski materijali tečaja
CD - s PDF predavanjima sa tečaja
Program tečaja
Potvrda o sudjelovanju
Kongresna torba
Obroke za vrijeme trajanja tečaja
Pauze za kavu
 
Kotizacija za izlagače uključuje:
Kongresna torba
Obroke za vrijeme trajanja tečaja
Pauze za kavu 
 
Kotizacija za osobe u pratnji uključuje:
Obroke za vrijeme trajanja tečaja
Pauze za kavu  
 
Plaćanje
Unutar Hrvatske:
Banka: Privredna banka Zagreb d.d.
IBAN: HR3823400091117043203
U korist Turističke agencije Da Riva d.o.o., Nova cesta 10, 51410 Opatija
Svrha uplate „ CT/MR tijela - 2019 „ i navesti ime i prezime uplatitelja

Izvan Hrvatske:
Banka: Privredna banka Zagreb d.d.
IBAN: HR3823400091117043203
SWIFT / BIC:PBZGHR2X
U korist Turističke agencije Da Riva d.o.o., Nova cesta 10, 51410 Opatija
Svrha uplate „ CT/MR tijela - 2019 „ i navesti ime i prezime uplatitelja
 
Sudionici tečaja uplaćuju kotizaciju doznakom prije održavanja tečaja.
Sve bankovne troškove snosi uplatitelj.
 
NAPOMENA:
Molimo Vas da pošaljete pismeni dokaz o uplati tehničkom organizatoru Turističkoj agenciji Da Riva na e.mail events@da-riva.hr u suprotnom ulaz na skup neće biti omogućen.