CT/MR tijela – aktualne teme

Remisens Hotel Admiral - Opatija

2.-4. svibnja 2019., Opatija

Izlagači i sponzori

Izlagači i sponzori
 
CJENIK ZA SPONZORE I IZLAGAČE                       
SIMPOZIJ CT/MR TIJELA – AKTUALNE TEME                                 
Opatija, 02-04. svibnja, 2019.g. 
 
SPONZORSTVA                                     
 
ZLATNI  SPONZOR                                                                         
30.000,00 kn
 
-  12 m2  izlagačkog prostor
-   3 gratis registracije
-   objava imena i logotipa sponzora na svim pisanim materijalima simpozija
-   objava imena i logotipa sponzora na projekcijskom platnu u kongresnoj dvorani   
-   objava imena i logotipa sponzora na roll-up na ulasku u kongresni centar
   

SPONZORI                                                                                  
15 .000,00 kn   
                                                                            
-   6 m2 izlagačkog prostora / postava roll upa u kongresnu dvoranu
-   1 gratis registracija
-   objava imena i logotipa sponzora u manjem formatu na kongresnim  mapama
-   objava imena i logotipa sponzora na roll-up na ulasku u kongresni centar
 
Na navedene cijene obračunava se PDV od 25%.
 
Za informacije o tečaju, za sponzore, izlagače i oglašivače, kontaktirajte:
Mirjana Kunišek- Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
E.mail : mirjana.kunisek@medri.uniri.hr
 
Podaci za plaćanje sponzorstava: 

Korisnik:Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d.
IBAN:HR9323600001101410222
SWIFT:ZABAHR2X
Opis plaćanja:    za tečaj CT/MR TIJELA 2019.g.