CT/MR tijela – aktualne teme

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

3.-5. svibnja 2018., Rijeka

Izlagači i sponzori

Izlagači i sponzori
 
CJENIK ZA SPONZORE I IZLAGAČE                       
SIMPOZIJ CT/MR TIJELA – AKTUALNE TEME                                 
MEF Rijeka , 03-05. svibnja, 2018 god. 
 
SPONZORSTVA                                     
 
ZLATNI  SPONZOR                                                                         
30.000,00 kn
 
-  12 m2  izlagačkog prostor
-   2 gratis registracije
-   objava imena i loga sponzora na kongresnim mapama 
-   objava imena i loga sponzora na svim pisanim materijalima simpozija u većem formatu
-   objava imena i loga zlatnog sponzora na projekcionom platnu u kongresnoj dvorani   
-   objava imena i loga zlatnog sponzora na identifikacijskim karticama
-   objava imena i loga sponzora na roll-up na ulasku u kongresni centar
 
SREBRNI SPONZORI                                                                  
20 .000,00 kn   
 
-   6 m2 izlagačkog prostora
-   objava imena i loga sponzora u srednjem formatu na pisanim materijalima simpozija (kongresne mape, blokovi, potvrdnice)
-   objava imena i loga sponzora na roll-up na ulasku u kongresni centar u srednjem formatu    
 
SPONZORI                                                                                  
10 .000,00 kn                                                                               
-   3 m2 izlagačkog prostora
-   objava imena i loga sponzora u manjem formatu na kongresnim  mapama
-   objava imena i loga sponzora na roll-up na ulasku u kongresni centar u manjem formatu  
 
Na navedene cijene obračunava se PDV od 25%.
 
Za informacije o tečaju, za sponzore, izlagače i oglašivače, kontaktirajte:
Mirjana Kunišek- Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
E.mail : mirjana.kunisek@medri.uniri.hr
 
Podaci za plaćanje sponzorstava
Korisnik: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR9323600001101410222
SWIFT:   ZABAHR2X
Opis plaćanja:  Za TEČAJ CT/MR TIJELA 2018.g.