CT/MR tijela – aktualne teme

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

3.-5. svibnja 2018., Rijeka